Warsztaty „Aktywne metody pracy z dziećmi”

Warsztaty „Aktywne metody pracy z dziećmi”

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w szkoleniu on-line, które odbędzie się 21 kwietnia br. w godz. 17 – 20. Uczestnicy szkolenia poznają aktywne metody i techniki w pracy z dziećmi oraz rozwiną umiejętności organizowania i prowadzenia gier i zabaw oraz zajęć tematycznych dla dzieci. Podczas szkolenia wolontariusze zapoznają się z ofertą programu Korpus Solidarności, poznają przykłady akcji wolontariatu na rzecz dzieci, realizację akcji w praktyce, etapy organizacji akcji wolontariackich oraz przykłady gier i zabaw dla dzieci.

Do udziału zachęcamy wolontariuszy z terenu woj. podlaskiego, którzy ukończyli 12 lat. Warsztaty skierowane są do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, osób dorosłych, seniorów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest Partnerem Regionalnym Korpusu Solidarności w woj. podlaskim.

Warsztaty odbywają się w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Top