Umiejętności lidera i angażowanie ludzi do pracy w organizacjach pozarządowych – warsztaty Suwałki, 23 listopada 2019 r.

Umiejętności lidera i angażowanie ludzi do pracy w organizacjach pozarządowych – warsztaty Suwałki, 23 listopada 2019 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty które odbędą się w  2019 r. w sobotę 23 listopada w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy?

23 listopada 2019 w godz. 10.00-16.00

Gdzie?

Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo?

Szkolenie skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program:

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania zespołów, czynników motywowania i doskonalenie umiejętności delegowania zadań. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych, dzięki którym uczestnicy podniosą kompetencje w zakresie budowania zespołu oraz motywowania członków organizacji.

Trener:

Iwona Zaborowska

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

 

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy

Top