wizyta studyjna

Zaproszenie na wizytę studyjną

Zaproszenie na wizytę studyjną

„Dobre praktyki upowszechniania współpracy z wolontariuszami na przykładzie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Warszawy” Warszawa, 5-6 października 2018 roku Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej odbywającej się wśród organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami w Warszawie. Uczestnicy: W wizycie studyjnej mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna Podlaskiej Sieci Wolontariatu w Warszawie

Wizyta studyjna Podlaskiej Sieci Wolontariatu w Warszawie

Informujemy, że w dniach 5-6 października br. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie zorganizowana wizyta studyjna w Warszawie, mająca na celu zapoznanie z  dobrymi praktykami w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami, trwałego wsparcia wolontariatu i promocji aktywności społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie wybranych organizacji i instytucji z Warszawy. Wyjazd jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W TERMINIE 23-26 MAJ 2018R. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top