Szkolenie „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób fizycznych”

Szkolenie „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób fizycznych”

Szkolenie

„Tworzenie spółdzielni socjalnych osób fizycznych”

Suwałki, 29 lipca 2017 r.

sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Suwałki, ul. Noniewicza 91

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie p.t.: „Tworzenie spółdzielni socjalnych osób fizycznych”, które odbędzie się w dn. 29 lipca (sobota) 2017 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91,  o godz. 9.00.

Podczas szkolenia  poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
  2. ustawa o spółdzielniach socjalnych
  3. procedury zakładania spółdzielni socjalnej
  4. wsparcie dla spółdzielni socjalnej – dotacje i wsparcie pomostowe
  5. kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
  6. najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
  7. przykłady działających spółdzielni socjalnych osób fizycznych.

Szkolenie jest kierowane do:

  • osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Leończuk.

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do 25 lipca (wtorek) do godz. 12.00 osobiście, pocztą, drogą mailową na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub faxem na nr 87 565 02 58.

Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje szczegółowe: 87 565 02 58.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie

Formularz rekrutacyjny

Zaproszenie na szkolenie

 

Top