Szkolenie „Tworzenie i działalność przedsiębiorstw społecznych” Sokółka 29.08.2017r.

Szkolenie „Tworzenie i działalność przedsiębiorstw społecznych” Sokółka 29.08.2017r.

Szkolenie

„Tworzenie i działalność przedsiębiorstw społecznych”

Sokółka, 29 sierpnia 2017 r.

sala konferencyjna Sokólskiego Ośrodka Kultury

Sokółka, ul. Grodzieńska 1

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie p.t.: „Tworzenie i działalność przedsiębiorstw społecznych”, które odbędzie się w dn. 29 sierpnia (wtorek) 2017 r. w sali konferencyjnej Sokólskiego Ośrodka Kultury przy ul. Grodzieńskiej 1,  o godz. 9.00.

Podczas szkolenia  poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. wprowadzenie do tematyki ekonomii społecznej,
 2. aspekty prawne i organizacyjne przedsiębiorczości społecznej,
 3. powoływanie przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych),
 4. procedury zakładania przedsiębiorstw społecznych,
 5. wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw społecznych – dotacje i wsparcie pomostowe,
 6. kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych (budowanie powiązań kooperacyjnych, pozyskiwanie klientów, restrukturyzacja działalności),
 7. najczęściej popełniane błędy w działalności,
 8. przykłady działających przedsiębiorstw społecznych.

Szkolenie jest kierowane do osób, organizacji i instytucji z subregionu suwalskiego (powiat m. Suwałki, powiat augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski), tj.:

 • osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uruchomieniem działalności odpłatnej/gospodarczej,
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych przekształceniem się w przedsiębiorstwo społeczne,
 • przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy,
 • jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wspieraniem ekonomii społecznej.

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy osobiście, pocztą, drogą mailową na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub faxem na nr 87 565 02 58 – do dnia 25 sierpnia.

Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Zaproszenie na szkolenie

Formularz rekrutacyjny-osoba fizyczna

Formularz rekrutacyjny-Podmiot Ekonomii Społecznej.doc (2)

 

Top