SZKOLENIE „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” Suwałki, 5 marca 2019 r.

SZKOLENIE „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”  Suwałki, 5 marca 2019 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowywaniu ofert w ramach konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, które odbędzie się w dn. 5 marca (wtorek) 2019 r. w sali konferencyjnej PRYZMAT-u w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91 od godz. 9.00.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z obszaru subregionu suwalskiego (powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, miasto Suwałki).

Nabór ofert do PROO trwa do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00. Zaplanowane działania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r., a kwota dotacji wynosi od 100 000 zł do 700 000 zł, przy czym nie jest wymagany wkład własny.

Zgłoszenia:

Składane na formularzu rekrutacyjnym osobiście, pocztą, drogą mailową na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub faxem pod nr. 87 565 02 58.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona!

Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularzz zgłoszeniowy
Program szkolenia
Zaproszenie

Top