Szkolenie: „Pozyskiwanie środków finansowych” – Suwałki, 26 marca 2018 r.

Szkolenie: „Pozyskiwanie środków finansowych” – Suwałki, 26 marca 2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn.: „Pozyskiwanie środków finansowych”, które odbędzie się w dn. 26 marca (poniedziałek) 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach (Suwałki, ul. Noniewicza 91) w godzinach 9.00 – 17.30

Program:

Podczas szkolenia  poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Aktualne konkursy dostępne dla PES
 2. Główne założenia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków/ofert
 4. Obsługa generatorów wniosków (generator ofert FIO, WITKAC itp.)

UWAGA: szkolenie będzie miało charakter warsztatowy w związku z czym polecamy zabranie ze sobą komputera przenośnego!

Odbiorcy:

Szkolenie jest kierowane do osób, organizacji i instytucji z subregionu suwalskiego (powiat m. Suwałki, powiat augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski), tj.:

 • osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uruchomieniem działalności odpłatnej/gospodarczej,
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych przekształceniem się w przedsiębiorstwo społeczne,
 • przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy,
 • jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wspieraniem ekonomii społecznej.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy osobiście, pocztą, drogą mailową na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub faxem na nr 87 565 02 58 – do dnia 23 marca 2018 r.

Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę szkoleniową,
 • materiały
 • catering

Informacje szczegółowe:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Zaproszenie na szkolenie

Formularz rekrutacyjny

Top