SZKOLENIE: „POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI” Suwałki, 25 sierpnia 2018 r. (piątek)

SZKOLENIE: „POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI”  Suwałki, 25 sierpnia 2018 r. (piątek)

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w dniu 25 sierpnia 2018 r(piątek)  w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza  91 w Suwałkach.

 

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji, tak by móc korzystać z oferowanego wsparcia. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

 

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu a także pracy warsztatowej. Warsztaty służą podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie pozyskiwania środków finansowych min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż w sierpniu br.

W województwie podlaskim zostaną w sierpniu br. ogłoszone 2 specjalne konkursy na granty w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Duża część szkolenia poświęcona będzie przygotowywaniu ofert do tego konkursu.

Program szkolenia:

I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z programów rządowych m.in. z FIO, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, banków, fundacji prywatnych itp.),
II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.

Trener:

Szkolenie poprowadzi  Izabela Tomaszewska – doradca, trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; od wielu lat koordynator projektów unijnych, specjalista w zakresie rozliczeń, jak również ekspert oceniający; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Informacja i program szkolenie

Informacja o szkoleniu

Formularz zgłoszeniowy

Top