Szkolenie „Cudze sadzicie….” w gminie Nowinka

W dniu 12 grudnia 2015 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przeprowadziło kolejne, siódme już szkolenie dla mieszkańców obszaru Ostoi Wigierskiej i jej okolic z cyklu „Cudze Sadzicie …”. Było to nasze przedostatnie spotkanie z mieszkańcami regionu północno – wschodniej Polski w ramach tego cyklu. Tym razem spotkanie, w którym uczestniczyło 29 osób, zorganizowaliśmy na terenie Gminy Nowinka, w miejscowości Bryzgiel. Tradycyjnie, podczas szkolenia podkreślaliśmy rolę zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej, ich znaczenie przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne. Namawialiśmy do stosowania odmian ozdobnych rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych. Najistotniejszym punktem szkolenia, jak wynikało z dyskusji uczestników z prowadzącym, były zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów z zadrzewień i zakrzewień.

Uczestnikom dziękujemy za przybycie i zainteresowanie tematem oraz cieszymy się, że opinie wyrażane przez nich po zakończeniu szkolenia były pozytywne, zachęcające organizatorów do częstszych spotkań z mieszkańcami regionu w ramach podobnych wydarzeń.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski, który korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w wysokości 428387 zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Top