Szkolenie „Cudze sadzicie…” – aspekty prawne i przyrodnicze ochrony zadrzewień w Polsce

Szkolenie „Cudze sadzicie…” – aspekty prawne i przyrodnicze ochrony zadrzewień w Polsce

6 listopada 2015 (piątek), godz. 12.30, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suwałkach (ul. Świerkowa 45)

PRYZMAT zaprasza zainteresowanych mieszkańców regionu, w tym także przedstawicieli administracji publicznej i jej jednostek organizacyjnych na kolejne bezpłatne szkolenie pn. „Cudze sadzicie…”, poświęcone m.in. aspektom prawnym dotyczącym ochrony zadrzewień, a w szczególności zasad usuwania drzew z zadrzewień przydomowych i śródpolnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z obecnym stanem prawnym, który obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2015 r.
Dla uatrakcyjnienia zajęć, w trakcie ich trwania przewidywany jest pokaz trójwymiarowych obrazów przedstawiających drzewa i ich elementy (liście, pnie, konary). W programie przewidziana jest również wizyta studyjna na teren CH „Plaza” – miejscu wprowadzenia przez nas zadrzewień w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków północno – wschodniej Polski”.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Wojciech Kamiński – pracownik Wigierskiego Parku Narodowego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy.
Liczba miejsc ograniczona!!! Wystarczy zadzwonić i zgłosić swoją obecność w terminie do 4 listopada do godz. 15:00:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
tel. 87 565 02 58, kom. 600 435 144

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu dofinansowywanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Top