Spotkanie promujące Korpus Solidarności

Spotkanie promujące Korpus Solidarności

30 sierpnia w Suwałkach odbyło się pierwsze lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności. Organizatorem spotkania było Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, które realizuje na obszarze woj. podlaskiego zadanie „Partnerstwo dla Wolontariatu” finansowane ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

W ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” do 2020r. w woj. podlaskim organizowane będą m.in. spotkania, szkolenia, debaty, fora, staże, poradnictwo, akcje wolontarystyczne.

Działania projektu adresowane są do wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów i menadżerów oraz otoczenia wolontariatu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Top