Śladami wolontariatu w województwie podlaskim

Śladami wolontariatu w województwie podlaskim

Dnia 9 września 2015 roku odbyła się wizyta studyjna 15. osobowej grupy przedstawicieli NGO z Sokółki. Wizyta organizowana była przez Sokólskie Centrum Wolontariatu.

Podczas wizyty studyjnej zaprezentowane zostały uczestnikom projektu doświadczenia i dobre praktyki z zakresu działań wolontarystycznych w różnych obszarach życia społecznego.

Anna Ruszewska – kierownik Regionalnego Centrum Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprezentowała „Wolontariat w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT”.

Top