Seminarium branżowe „SPORT”

Seminarium branżowe  „SPORT”

Spotkanie dla suwalskich organizacji pozarządowych

działających w obszarze sportu i rekreacji ruchowej

25 czerwca 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności obszarem sportu i rekreacji, do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do suwalskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest sport czy rekreacja. Celem spotkania jest poprawa efektywności działalności organizacji sportowych i tych, które zajmują się rekreacją ruchową w Suwałkach poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję oraz przygotowywanie rozwiązań wspomagających działania w tym obszarze. Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom wymianę informacji i pomysłów na działalność, tak by kształtować współpracę umożliwiającą realizację wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:

  • prezentacja organizacji pozarządowych,

  • prezentacja działalności Suwalskiej Rady Sportu – Beata Marianna Harasimowicz Przewodnicząca Rady,

  • możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach – Kamil Klimek kierownik Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu OSiR,

  • zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i rekreacją,

  • postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (przekazywanie działań, konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),

  • sprawy różne (informacja o aktualnych konkursach grantowych, szkoleniach, doradztwie itp.),

  • sprawy różne.

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację.

Zachęcamy do udziału.

Informacje szczegółowe:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

tel./fax 87 565 02 58

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Top