RODO – ochrona danych osobowych. Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO? Augustów, 5 listopada 2018 r.

RODO – ochrona danych osobowych.  Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO? Augustów, 5 listopada 2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza na bezpłatne warsztaty pod tytułem „RODO – ochrona danych osobowych. Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO?”. Warsztaty odbędą się 5 listopada br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali Restauracja Maska, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z obszaru subregionu suwalskiego (powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, miasto Suwałki).

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu oraz panelu dyskusyjnego. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat praktycznego zastosowania ogólnego rozporządzenia RODO. W trakcie szkolenia będą podejmowane następujące zagadnienia:

–        Co to jest RODO? (informacje ogólne dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
–        Obowiązek informacyjny
–        Zasady przetwarzania danych osobowych
–        Podstawy przetwarzania danych osobowych
–        Bezpieczeństwo przetwarzania
–        Prawa osób, których dane dotyczą
–        Zadania i obowiązki Administratora
–        Zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych
–        Współadministrator oraz Procesor
–        Rejestrowanie czynności przetwarzania
–        Ocena ryzyka
–        Właściwy organ nadzorczy ws. Ochrony danych osobowych
–        Raportowanie naruszeń ochrony danych osobowych
–        Skargi do organu nadzorczego
–        Kary za nieprzestrzeganie RODO
–        Ochrona danych osobowych w miejscu pracy wg wskazówek UODO
–        Przykładowe wzory dokumentów

Wszyscy, którzy ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Justyna Kolesińska – Inspektor Ochrony Danych, konsultant/trener, auditor systemów zarządzania, właścicielka firmy JK Doradztwo zajmującej się świadczeniem usług w zakresie ochrony danych osobowych, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Zgłoszenia:

–        Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
–        Decyduje kolejność zgłoszeń.
–        Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl
www.pcwes.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Tags: ,

Top