Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2019”

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2019”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2019” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego http://www.wrotapodlasia.pl

 

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.

Podsumowanie konkursu nastąpi dnia 20 grudnia 2019r. podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu, które odbędzie się w Suwałkach. W trakcie Forum 10 laureatów otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.

 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 28 listopada 2019r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym. Formularz i regulamin dostępny poniżej.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie województwa podlaskiego. Nominowani kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności, który powinien być zamieszczony na max. 3 stronach. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były laureatami w poprzednich trzech latach. Konkurs dotyczy wolontariuszy nie podmiotów korzystających z ich wsparcia.

 

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie pieczęcią i podpisem przez przedstawiciela organizacji lub instytucji, który może zaświadczyć o działalności wolontariusza.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

Lokalny konkurs realizowany jest w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”,  finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030

 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

Top