Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.

Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2018 r.w Białymstoku podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu 2018. W trakcie Forum odbędzie się Gala Wolontariatu i 20 laureatów konkursu otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91
Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pryzmat.org.pl

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie województwa podlaskiego.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Tags: ,

Top