Publikacje

Dotychczas stowarzyszenie wydało następujące publikacje:

„INNI TO TAKŻE MY, RZECZ O PRAWACH CZŁOWIEKA, MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I UCHODŹCACH”

Autor: Jarosław Ruszewski

„KODEKS ROWERZYSTY I MOTOROWERZYSTY”

Autor: Waldemar Borysewicz

MALOWANKA: „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Autorzy: rysunki wykonało 5 osób należących do Młodzieżowej Grupy Ratowniczej działającej przy stowarzyszeniu.


„ABC Wolontariatu”poradnik

Autorzy: Jarosław Ruszewski, Anna Ruszewska.

„DROGOWSKAZY” podręcznik do nauczania praw człowieka

Autorzy: Jarosław Ruszewski (red.), Agnieszka Jasiakiewicz, Witold Klaus, Ihar Kuźminicz, Dagmara Woźniakowska.

„ПУЦЯВОД ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА – МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК ДЛЯ НАВУЧАННЯ ПРАВАМ ЧАЛАВЕКА”

„Drogowskazy” podręcznik do nauczania praw człowieka” – publikacja w języku białoruskim.

Autorzy: Jarosław Ruszewski, Natalia Wołczeckaja (red.), Agnieszka Jasiakiewicz, Witold Klaus, Ihar Kuźminicz, Dagmara Woźniakowska, Siergiej Sarhei.

„JESTEŚMY Z TOBĄ” poradnik dla osób pomagającym pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie

Autorzy: Anna Magdalena Czokajło, Jarosław Ruszewski

„Z TEMIDĄ NA TY” podręcznik metodologiczny do prowadzenia edukacji prawnej

Autorzy: Michał Fajst, Witold Klaus, Jarosław Ruszewski, Dagmara Woźniakowska

„BIEGI NA ORIENTACJĘ” poradnik

Autor: Waldemar Borysewicz

„KORUPCJA”

Autorzy: Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski

„ZE ZDROWIEM NA TY” przewodnik metodyczny do prowadzenia edukacji prozdrowotnej

Autor: Anna Ruszewska

„CMENTARZE SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I JEGO OTULINY”

Autorzy: Andrzej Matusiewicz, Jarosław Ruszewski

„DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ” poradnik

Autorzy: Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski

„JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA monitoring
realizacji zasad jawności w administracji samorządowej Województwa
Podlaskiego. Raport.”

Autorzy: Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski

„JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA 2 monitoring
realizacji zasad jawności w administracji samorządowej Województwa
Podlaskiego. Raport.”

Autorzy: Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski

„JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA 3 monitoring
realizacji zasad jawności w administracji samorządowej Województwa
Podlaskiego. Raport.”

Autorzy: Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski

„JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA 4 monitoring
realizacji zasad jawności w administracji samorządowej Województwa
Podlaskiego. Raport.”

Autorzy: Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski

„Ekonomia społeczna w teorii i praktyce”

Autorzy: Agnieszka Grzybowska, Jarosław Ruszewski

„Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym”

Autor: Jarosław Ruszewski i Robert Szczepankowski

„Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce”

Pod redakcją: Jarosław Ruszewski

„Prawo konsumenckie”

Autor: Jarosław Ruszewski

„Prawo rodzinne”

Autor: Jarosław Ruszewski

„Obywatel a urząd”

Autor: Jarosław Ruszewski

„Dziedziczenie ustawowe i testamenty”

Autor: Jarosław Ruszewski

„Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych”

redakcja Aneta Ejsmont, Jarosław Ruszewski

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

autor Agnieszka Maszkowska

okladkaaport

Pobierz raport >>

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

autor Agnieszka Maszkowska

Raport-Ocena-wsp_d

Pobierz raport >>

Top