Przedstawiamy kolejne przedsiębiorstwa społeczne.

Przedstawiamy kolejne przedsiębiorstwa społeczne.

Przedstawiamy kolejne przedsiębiorstwa społeczne.

Dnia 08.03.2018r. podpisaliśmy kolejne umowy dotacyjne na utworzenie stanowisk pracy dla 10 osób przez spółkę non-profit czyli JARNEX Sp. z o.o. i Spółdzielnię Socjalną Afra, w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z tymi przedsiębiorstwami społecznymi zachęcamy do kontaktu z nami.

Założycielom i pracownikom spółek gratulujemy!

 

Top