Przedłużony termin rozstrzygnięcia konkursu na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w województwie podlaskim

Przedłużony termin rozstrzygnięcia konkursu na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w województwie podlaskim

Zachęcamy wszystkich wolontariuszy do wzięcia udziału w konkursie na bony edukacyjne Korpusu Solidarności!

Przedłużyliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu. Na Wasze zgłoszenia czekamy do

30 września 2021 r. 

Przypominamy:

Cel konkursu:

 1. rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa podlaskiego.
 2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Wolontariusz – osoba posiadająca aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu, co oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca, która ukończyła 13 lat i mieszka na terenie województwa podlaskiego.
 • Zespół wolontariuszy (min. 2 osoby) – zespół wolontariuszy, działający wspólnie, którzy mogą wykorzystać bon na realizację wspólnego celu edukacyjnego. Każdy z członków musi posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Co może zostać sfinansowane w ramach konkursu?

 • szkolenia,
 • kursy,
 • seminaria lub
 • inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego dalszym rozwoju w terminie od 01.09.2021 r. do 15.12.2021 r.

Kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota bonu edukacyjnego nie może przekroczyć 1000,00 zł.

Jak wziąć udział?

 1. Przeczytaj regulamin konkursu
 2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu
 3. Wypełnij i prześlij wniosek do 30 września 2021 r.  Wnioski należy składać przez:
 • formularz internetowy  (https://forms.gle/ofoNGLDEBnMZeuw1A) lub
 • osobiście w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach lub
 • pocztą na adres Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki lub
 • na adres e-mail: borowa.wiola@gmail.com

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u Operatora:

Wioleta Borowa, e-mail: borowa.wiola@gmail.com tel. 604  214  274  

Anna Ruszewska, e-mail: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl  tel. 501 838 987

Dokumenty:

Regulamin konkursu_BONY EDUKACYJNE 2021

Formularz wniosku o przyzanie bonu edukacyjnego_2021

Wzór karty oceny wniosku_BONY EDUKACYJNE_2021

Wzór sprawozdania_bon edukacyjny_2021

Top