Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:
 • pomoc prawną*,
 • pomoc psychologiczną*,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*,
 • pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego*,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.
 Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 
tel.  883 240 678
Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:
 OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 8
kom. 518 213 707
e-mail:  pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00
 LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678
e-mail:  pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 08.00-16.00
Wtorek: 08.00-16.00
Środa: 08.00-16.00
Czwartek: 08.00-16.00
Piątek: 7.30-11.30
 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W JELENIEWIE 
Urząd Gminy
16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
kom. 883 240 678
e-mail:  pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Piątek: 12.00-16.00
LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W AUGUSTOWIE 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego
kom. 518 213 709
e-mail:  pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Czwartek: 15.00-19.00
LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SEJNACH 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
kom. 518 213 704
e-mail:  pokrzywdzeni.sejny@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W OLECKU 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 212 773
e-mail:  pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Sobota: 08.00-12.00
LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GOŁDAPI 
Centrum Informacji Turystycznej
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
kom. 518 213 760
e-mail: pokrzywdzeni.goldap@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 13.00-17.00
*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. 
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
_________Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Top