Program „Złota Rączka dla seniora” od stycznia 2019 roku w Suwałkach!

Program „Złota Rączka dla seniora” od stycznia 2019 roku w Suwałkach!

Miło nam poinformować, iż Rada Miejska w Suwałkach zaakceptowała 25 września br. poprawkę naszej wiceprezes radnej Anny Ruszewskiej do programu współpracy Miasta i organizacji pozarządowych na 2019 rok, dzięki czemu w Suwałkach będzie realizowany program „Złota Rączka dla seniora”.

Celem programu będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobistego i samodzielności osób starszych zgodnie z ich potrzebami obejmującymi poradnictwo i świadczenie pomocy w nieskomplikowanych pracach technicznych. Tego typu program jest z powodzeniem realizowany w wielu samorządach w Polsce, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Dębicy czy Wrześni.

Program będzie miał na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych  naprawach zwiększających poziom poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Projekt skierowany będzie do osób powyżej 60 roku życia. Zakres pomocy obejmie drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również nie pociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.

Top