Posadziliśmy drzewa i krzewy w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Posadziliśmy drzewa i krzewy w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

W dniu 30 października 2018 r., nasze stowarzyszenie przeprowadziło kolejne nasadzenia drzewostanu. Wspólnie z mieszkańcami Suwałk (od malucha do seniora) i Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem posadziliśmy ponad 100 drzew i krzewów, w tym. m.in. 18 jabłoni japońskich Sargenta, 16 różaneczników „Helsinki University” i „Hellikki”, 1 lipę drobnolistną, 1 klon pospolity, 2 świerki serbskie, 1 daglezję siną oraz 70 sztuk trzmieliny  Fortune’a „Coloratus”.

Przeprowadzane nasadzenia są zgodne z projektem „Przebudowy drzewostanu w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach” opracowanego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka a dokonywane były w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu” współfinansowanego ze środków Miasta Suwałki.

Park Konstytucji 3 Maja jest ważnym, centralnym elementem kompozycji urbanistycznej historycznej części Miasta Suwałki. Utrzymanie jego formy oraz funkcji ma zasadnicze znaczenie dla centrum miasta, dla którego stanowi cenny węzeł w ekosystemie miejskim. W środowisku miejskim, parki stanowią główną bazę różnorodności biologicznej, a planowane w projekcie zwiększanie powierzchni zielonej wpływa na jej rozwój.

Korzyści z nasadzeń to nie tylko piękniejsza i bardziej zielona okolica – drzewa pochłaniają także dwutlenek węgla, produkują tlen, absorbują zanieczyszczenia powietrza, maskują nieprzyjemne zapachy i chronią jakość zasobów wodnych. Przede wszystkim jednak, stanowią podstawowe źródło różnorodności biologicznej w zurbanizowanym krajobrazie miejskim.

Top