Posadź z nami drzewa i krzewy w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach! 30 października, godz. 12.00

Posadź z nami drzewa i krzewy w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach!  30 października, godz. 12.00

W dniu 30 października (wtorek) br. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT o godz. 12.00 w Parku Konstytucji 3 Maja przy ul. Kościuszki w Suwałkach organizuje nasadzenia drzew, krzewów i roślin okrywowych w ramach akcji „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji. Przyda się każda pomoc. Zapewniamy rękawiczki i szpadle.

Przypominamy, iż korzyści z nasadzeń to nie tylko piękniejsza i bardziej zielona okolica – drzewa pochłaniają także dwutlenek węgla, produkują tlen, absorbują zanieczyszczenia powietrza, maskują nieprzyjemne zapachy i chronią jakość zasobów wodnych. Przede wszystkim jednak, stanowią podstawowe źródło różnorodności biologicznej w zurbanizowanym krajobrazie miejskim.

Przyjdź i Ty. Warto nie tylko pomóc, ale też swoją postawą przyczynić się do promocji  ochrony przyrody i popularyzacji sadzenia drzew rodzimych przez mieszkańców naszego miasta.

Top