Podsumowaliśmy regionalny konkurs „BARWY WOLONTARIATU 2017”

Podsumowaliśmy regionalny konkurs „BARWY WOLONTARIATU 2017”

Regionalny Konkurs organizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk podsumowano dnia 18 grudnia 2017 r. podczas Gali Wolontariatu w Białymstoku.

Konkurs był okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi, instytucjami i osobami prywatnymi.

Do wzięcia udziału w organizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk konkursie zaproszeni zostali wolontariusze, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy z terenu województwa podlaskiego.

Regionalna Kapituła pracowała w składzie 8 osobowym.

Nominacje zgłosiło 20 instytucji: Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” z Suwałk, Szkoła Podstawowa w Pawłówce, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, Klub Rowerowy MTB Suwałki, Stowarzyszenie „My dla innych” z Białegostoku, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Stowarzyszenie Czas rozwoju z Łomży, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z Hajnówki, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, WOSiR Szelment, Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – Szkolny Klub Wolontariatu „Wielkie serca”, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „ROZŁOGI” w Suwałkach, Suwalska Rada Seniorów, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Podlaska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym z Białegostoku, Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, Federacja Zielonych z Białegostoku, Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku, „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi aktywnie Naznaczonych z Łomży.

Kapituła wyłoniła 10 laureatów regionalnego konkursu, którzy otrzymali z rąk Wicemarszałków Województwa Podlaskiego okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za szlachetną pracę i bezcenną pomoc dla dobra innych.

Konkurs organizowany był przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Podlaskiego.

Lista laureatów regionalnego konkursu „BARWY WOLONTARIATU 2017”

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Lp. WOLONTARIUSZ INSTYTUACJA/ ORGANIZACJA

ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

OSOBA ZGŁASZAJĄCA LUB REPREZENTUJĄCA INSTYTUCJĘ/ ORGANIZACJĘ
1 Teresa Bartnik Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” z Suwałk,

Szkoła Podstawowa w Pawłówce

Marcin Butkiewicz

Anna Eleksnin-Lachowska

Krystyna Sztejter

2 Ewelina Sankowska Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Bogusława Piesiewicz
3 Piotr Wasilewski Klub Rowerowy MTB Suwałki Stanisław Kamiński
4 Zdzisław Dziemiańczuk Stowarzyszenie „My dla innych” z Białegostoku Marta Reduta – Pieczywek
5 Anna Małgorzata Samborska Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Rafał Średziński
6 Justyna Konopka Stowarzyszenie Czas rozwoju z Łomży Lucyna Antecka
7 Jan Chmielewski Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach Grażyna Samson

Jolanta Roszkowska

8 Hanna Chomczuk Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z Hajnówki Jan Chomczuk

Jerzy Sirak

9 Alina Kaliściak Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej Alicja Wynimko

Agnieszka Dyda

10 Wojciech Fortuna WOSiR Szelment Paweł Żuk
Top