Podlaska Gala Wolontariatu w Suwałkach

Podlaska Gala Wolontariatu w Suwałkach

Ze względu na epidemię koronawirusa corocznie organizowana przez PRYZMAT w Suwałkach Gala Wolontariatu, w tym roku będzie mieć inną formułę i większość wydarzeń odbędzie się online.

5 grudnia – w tym jednym dniu w roku –Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, celebrując społeczników, którzy bez wynagrodzenia każdego dnia niosą serce w swoich dłoniach skupimy się na docenieniu i wyrażeniu wdzięczności dla  wolontariuszy i naszych partnerów – osób o wielkich sercach. W tym roku szczególnie chcielibyśmy uświadomić wszystkich, jak cennym darem jest pomoc wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. To właśnie społecznicy każdego dnia dają swoje ogromne wsparcie innym. Robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, rozmowy z osobami samotnymi, koordynacja pomocy. Te i inne zwykłe działania dają coś niezwykłego. Poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz wielką ludzką solidarność.

Podczas tych nietypowych obchodów wyjątkowe słowa przekażą społecznicy,  Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz inni zaproszeni gości, którzy przygotowali nagranie.

Podczas Gali nastąpi uroczyste podsumowanie Regionalnej edycji Konkursów „WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI” i „KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI”.

W Regionalnym konkursie „Koordynator Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostanie 11 laureatów. W kategorii indywidualnej: 5 laureatów oraz w kategorii grupowej: 4 laureatów.

W Regionalnym konkursie „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostanie 11 laureatów. W kategorii indywidualnej: 9 laureatów oraz w kategorii grupowej: 2 laureatów.

Organizowany konkurs stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wyróżnionym wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi. Konkurs pokazuje wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy dzielnie wspierają lokalną społeczność, aktywnie zaznaczając swoją obecność niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Gala będzie też okazją do wręczenia 6 certyfikatów „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM” dla placówek modelowo współpracujących z wolontariuszami z województwa podlaskiego. Wśród nich są: Stowarzyszenie Mroczne Bractwo w Suwałkach, Fundacja Teen Ranch Polska w Kopanicy, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Osmoli, Spółdzielnia Socjalna „Esskapada” w Osmoli, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie.

Podczas wręczania statuetek, dyplomów i upominków zachowamy szczególne środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa, zgodne z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi. Koordynatorom i wolontariuszom, którzy nie mogą uczestniczyć w Gali doręczymy wyróżnienia przesyłką.

Gali towarzyszyć będzie debata wolontariacka „Okiem koordynatora wolontariatu”
oraz spotkanie rozwijające dla wolontariuszy.

Aby upamiętnić ten uroczysty, choć nietypowy dzień przygotujemy relację w postaci specjalnej relacji filmowej, która mamy nadzieję będzie ziarnkiem inspirującym do działania, niesienia bezinteresownej pomocy i wytworzy poczucie wspólnoty, i ludzkiej solidarności.

Podlaska Gala Wolontariatu odbędzie się w ramach zadania Partnerstwo dla wolontariatu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Top