OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

spop-logo

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i wolontarystycznej.
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

pomoc prawną,
pomoc psychologiczną,
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
pomoc tłumacza migowego,
pomoc tłumacza j. angielskiego,
pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej,
finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

tel. 883 240 678

Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58

kom. 883 240 678

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 12.00-20.00,

Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00,

Sobota 8.00-12.00

 

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W BIAŁYMSTOKU

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1

kom. 884 657 606

e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek- 12.00-20.00
Wtorek – 09.00-17.00
Środa-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZĘSTEPSTWEM
W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy

i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113

kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek – 09.00-16.00
Środa – czwartek – 09.00-17.00
Piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

 

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza j. angielskiego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Top