Ośrodek Mediacji

Stowarzyszenie decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach zostało wpisane do wykazu instytucji godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Nasze dotychczasowe działania z mediacją: prowadzenie mediacji, udostępnianie mediatorom sal na spotkania związane z prowadzonymi mediacjami zleconymi, organizacja 84-godzinnego kursu dla mediatorów, organizacja konferencji naukowej pt. „Mediacja w prawie polskim” w dniu 31.08.2006 r. w Suwałkach w której wzięło udział 110 osób (udział sędziów, prokuratorów, mediatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów administracji publicznej).

Prowadziliśmy program pod nazwą „Zgoda buduje”, którego celem jest rozpropagowanie instytucji mediacji w społeczeństwie oraz wśród instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie Sądu Okręgowego w Suwałkach i poprzez to zapobieganie przestępczości, w szczególności nieletnich sprawców czynów zabronionych. Projekt skierowany był do stron/uczestników postępowań sądowych lub przygotowawczych, do prawników-decydentów, którzy są odpowiedzialni za kierowanie spraw do mediacji oraz do mediatorów. Zostały wydane materiały informacyjne na temat mediacji dla obywateli (ulotki oraz plakat) oraz prowadzony był kurs dla 20 mediatorów, przygotowujący ich do prowadzenia postępowania mediacyjnego, w czerwcu została zorganizowana konferencja naukowa dla prawników-praktyków (sędziowie, prokuratorzy, policjanci, kuratorzy sądowi) w celu przekonania ich do korzystania z mediacji w swojej codziennej pracy zawodowej i kierowania do niej spraw.

W przypadku potrzeby, oferujemy prowadzenie mediacji w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych i rodzinnych.

Top