OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza j. obcego i migowego,
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
  i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • pokrywanie kosztów dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
  i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
  i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • porywanie kosztów robót budowalnych,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 42A

kom. 884 657 604

pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 13.00-20.00     Wtorek: 09.00-16.00      Środa: 09.00-16.00     Czwartek: 09.00-16.00          Piątek: 09.00-16.00      Sobota: 08.00-13.00
 LOKALNE PUNKTY POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 

GRAJEWO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

 

kom. 518 595 672

pokrzywdzeni.grajewo@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

 

Środa: 15.00-20.00

Sobota: 08.00-13.00

 

 

WYSOKIE MAZOWIECKIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1

kom. 518 595 676

pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

 

Wtorek: 14.30-19.30

Czwartek: 14.30-19.30

 

ZAMBRÓW

 

Stowarzyszenie Abstynenta „OSTOJA”

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

kom. 518 595 707

pokrzywdzeni.zambrow@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

 

Środa: 15.00-20.00

Sobota: 07.00-12.00

 

  *Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediacje organizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

 

Top