Ogłoszenia

Ogłoszenia

Dostawa bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w roku 2016.

Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w roku 2016.

Top