Ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Razem dla Suwałk”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Suwałki, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu internetowym, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w naszym Mieście.

Ankieta jest anonimowa

Top