Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20 lutego do 25 lutego 2016 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, jak co roku organizuhje kolejną już edycjęi „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy różnych specjalistów; m.in. adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, asystentów sędziów, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych. Pomoc ta jest całkowicie nieodpłatna, anonimowa i nie wiążę się z koniecznością rejestracji.
W trakcie trwania Tygodnia Pomocy w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem dyżurują stacjonarnie oraz telefonicznie osoby pierwszego kontaktu, które pomogą w rozpoznaniu sytuacji, poinformują o mozliwych formach pomocy oraz pomogą w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy.

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W SUWAŁKACH
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00,
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00,
Sobota 8.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
kom. 884 657 606
e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@ pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W ŁOMŻY
Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy
i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat. org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

Tydzień Pomocy

Top