Historia

Stowarzyszenie założone zostało we wrześniu 2002 r. przez osoby, które chciały aktywnie włączyć się w lokalne życie społeczne, tak aby swoim zaangażowaniem, konsekwencją i twórczym podejściem do życia zmieniać otaczającą rzeczywistość. Chcieliśmy też wziąć sami odpowiedzialność za prowadzoną działalność, tak aby móc jak najlepiej służyć dobru publicznemu. Wielu z nas miało już duże doświadczenie w działalności obywatelskiej i realizacji projektów w skali krajowej i międzynarodowej. Chcieliśmy pokazać, że mimo otaczającej nas szarości możemy coś zrobić, a dużo przy tym zależy od nas samych. Działania formalnie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 stycznia 2003 roku.

Top