Dane

Kontakt: 
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91
16 – 400 Suwałki 
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

NIP: 844-20-77-162

REGON: 791048876

KRS: 0000145638

Konto bankowe: 
PKO BP S.A.
Nr rachunku: 57 1020 1332 0000 1002 0187 5731.

Top