Nieodpłatne szkolenia i inne działania w ramach Korpusu Solidarności

Nieodpłatne szkolenia i inne działania w ramach Korpusu Solidarności

PRYZMAT ma ponowną przyjemność na terenie woj. podlaskiego realizować projekt pn. Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023, w ramach rządowego programu „Korpusu Solidarności.

Naszym celem jest rozwój profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmocnienie kompetencji wolontariuszy oraz osób zarządzających pracą wolontariuszy.

Nasze działania adresowane są do wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów oraz otoczenia wolontariatu.

Skorzystaj z naszej bezpłatnej oferty!

Dla wolontariuszy oferujemy:

1.      Szkolenie podstawowe (4 godz. dydaktyczne)

2.      Szkolenie „Wolontariat sportowy” (4 godz. dydaktyczne)

3.      Szkolenie „Wolontariat w ochronie środowiska” (4 godz. dydaktyczne)

4.      Warsztaty „Aktywne metody pracy z dziećmi” (4 godz. dydaktyczne)

5.      Warsztaty „Wolontariat w kulturze” (4 godz. dydaktyczne)

6.      Udział w wizycie studyjnej w schronisku dla zwierząt (4 godz. dydaktyczne)

7.      Autorską formę edukacyjną „Wolontariat z Autochodzikiem” (4 godz. dydaktyczne)

8.      Poradnictwo

9.      Spotkania promocyjne dla uczniów – wolontariuszy Szkolnego Korpusu Solidarności (4 godz. dydaktyczne)

10.  Udział w akcjach społecznych z udziałem wolontariuszy

11.  Udział w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności

12.  Mini granty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów

13.  Bony edukacyjne.

 

Dla koordynatorów oferujemy:

1.      Szkolenie podstawowe (8 godz. dydaktycznych)

2.      Debaty wolontariackie (4 godz. dydaktyczne)

3.      Staże rozwojowe dla koordynatorów (15 godzin)

4.      Lokalne spotkanie z wolontariatem (4 godz. dydaktyczne)

5.      Warsztat komunikacji międzypokoleniowej (4 godz. dydaktyczne)

6.      Szkolenie „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole” (4 godz. dydaktyczne)

7.      Udział w wizycie studyjno-branżowej (4 godz. dydaktyczne)

8.      Poradnictwo

9.      Udział w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu Koordynator Roku Korpusu Solidarności.

 

Dla organizatorów oferujemy:

1.      Spotkanie dla liderów i kierowników (4 godz. dydaktyczne)

2.      Szkolenie „Skuteczna praca w zespole i efektywne motywowanie” (4 godz. dydaktyczne)

3.      Udział w wizycie studyjnej (4 godz. dydaktyczne)

4.      Poradnictwo

5.      Szkolenia/spotkania dla nauczycieli (4 godz. dydaktyczne)

6.      Lokalne spotkania branżowe (4 godz. dydaktyczne)

7.      Standaryzacja działań – certyfikacja organizacji i uzyskanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

 

Oferujemy udział we wspólnych działaniach skierowanych do otoczenia w ramach lokalnych koalicji wolontariatu:

1.      Spotkania lokalnych koalicji wolontariatu, powołanych w celu rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym

2.      2 projekty lokalnych koalicji wolontariatu.

 

W działaniach mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni koordynatorzy, liderzy, kierownicy wolontariatu, wolontariusze jak też osoby które rozpoczynają współpracę z wolontariuszami i stawiają swoje pierwsze kroki jako wolontariusze lub osoby koordynujące oraz zarządzające wolontariatem w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej (szkoły, przedszkola, domy kultury, świetlice, domy seniora itp.). W przypadku działań skierowanych do wolontariuszy, mogą to być osoby, które nie są zrzeszone w organizacji i nie mają jeszcze żadnego doświadczenia (wiek od 12 lat wzwyż).

Obszary tematyczne dostosowujemy do odbiorców i ich potrzeb. Ww. możemy prowadzić w różnej formie, zarówno bezpośredniej, jak i on-line. Spotkanie możemy poprowadzić, jako element innego, organizowanego przez Państwa działania (szkolenia, spotkania, fora, targi itp.). Mogą zgłaszać się do nas pojedyncze osoby. Po zebraniu grupy zorganizujemy szkolenie. Możliwy jest też przyjazd trenera, który poprowadzi spotkanie/szkolenie. Organizacja/instytucja zapraszająca trenera nie ponosi żadnych kosztów.

A dodatkowo oferujemy:

bezpłatny pakiet wsparcia oraz narzędzia z zakresu organizacji i rozwoju wolontariatu
materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, spotkań itp.
refundację kosztów dojazdu na szkolenia osobom spoza miejscowości w której odbywa się szkolenie oraz poczęstunek podczas szkoleń
certyfikat i rekomendacje dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.
indywidualne wsparcie doradców i pomoc specjalistów.

Zależy nam w szczególności na przedstawieniu programu i oferty Korpusu Solidarności. Dlaczego warto i jak zostać członkiem Korpusu Solidarności?

Członkostwo uprawnia m.in. do bezpłatnego korzystania z usług oraz pakietu benefitów (bony edukacyjne, mini granty, WOLcampy, konkursy, udział w forach, szkoleniach itp.).

Więcej informacji o Korpusie Solidarności na https://www.korpussolidarnosci.gov.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest Partnerem Regionalnym Korpusu Solidarności w woj. podlaskim.

Zadanie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu”, sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Top