Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zachęca przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą) z terenu subregionu suwalskiego do skorzystania w ramach „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z bezpłatnego doradztwo specjalisty z zakresu zamówień publicznych.

Zakres usług obejmuje:

–        zapoznanie z tematyką zamówień publicznych w tym społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z punktu widzenia Wykonawcy (podmiotu ekonomii społecznej),
–        pomoc w wyszukiwaniu zamówień,
–        pomoc z przygotowaniu się do złożenia oferty,
–        pomoc w przegotowaniu dokumentacji,
–        monitorowanie przebiegu postępowań z uczestnictwem podmiotu ekonomii społecznej,
–        inne, dotyczące tematyki zamówień publicznych.

Na doradztwo należy umówić się telefonicznie, mailowo  lub osobiście w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91
16 – 400 Suwałki
087 565 02 58
e-mail: dzpsuwalki@gmail.com

Top