Nieodpłatna pomoc prawna – nabór prawników do świadczenia pomocy prawnej na terenie woj. podlaskiego

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach ogłasza nabór prawników spełniających wymagania przewidziane ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej do współpracy przy składaniu ofert przez naszą organizację.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą wyłącznie adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W związku z tym, iż PRYZMAT posiada 13-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz od 7 lat ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości, zamierzamy złożyć oferty na prowadzenie takiego poradnictwa w powiatach woj. podlaskiego, w których to znajdziemy odpowiednią ilość współpracowników.

Zainteresowanych prawników, prosimy o przysyłanie swego zgłoszenia wraz z cv i wskazaniem powiatu (ów), na obszarze których osoby zainteresowane są świadczeniem pracy na adres elektroniczny: pryzmat@pryzmat.org.pl

Informacje dodatkowe:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91
16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Top