Edukacja prawna w powiecie sejneńskim

Edukacja prawna w powiecie sejneńskim

W związku z realizacją zadania z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie sejneńskim w 2020 r. stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zachęca organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i kulturalne itp. do zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatne wykłady i warsztaty z zakresu prawa.

 

Nasi specjaliści bezpłatnie poprowadzą zajęcia o tematyce prawnej zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa (m.in. o prawach i obowiązkach obywatelskich; działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa; dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustalonej z instytucjami, zgłaszającymi zapotrzebowanie, a także w terminie dogodnym dla zainteresowanych.

Top