NABORY WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – HARMONOGRAM

NABORY WNIOSKÓW DOTACYJNYCH – HARMONOGRAM

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej uprzejmie informuje, iż nabory wniosków dotacyjnych skierowanych do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w przeprowadzonych rundach rekrutacyjnych odbędą się w terminach:

  • 1 do 11 grudnia 2017 roku
  • 2 do 11 stycznia 2018 roku
  • 1 do 12 lutego 2018 roku

Wskazane terminy dotyczą naborów wniosków dotacyjnych tworzących przedsiębiorstwa społeczne, zarówno przez osoby fizyczne, jak też i przez osoby prawne.

Top