NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – NUMER NABORU: 1/2018

NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH – NUMER NABORU: 1/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór w ramach IV rundy rekrutacyjnej skierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają w terminie od 20 do 30 marca 2018 roku następujące dokumenty:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:

 1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji
  2.Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby)
  4. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
  5. Kserokopie dowodów osobistych osób przyłączanych do PS
  6. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
  7. Statut podmiotu, KRS i/lub inne dokumenty potwierdzające status podmiotu (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla instytucji)
  8. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

 

 

Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór nr 1/2018” (nazwa instytucji, adres instytucji).
W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy zachęcamy do kontaktu pod nr. telefonu 087 565 02 58

ogłoszenie nabór 1 2018

WNIOSEK REKRUTACYJNY
FORMULARZ REKRUTACYJNY INSTYTUCJA
FORMULARZ_REKRUTACYJNY_OSOBA_FIZYCZNA_do udziału w ścieżce dotacyjnej
Formularz_opis_przedsięwzięcia_PS
Oświadczenie_de minimis
Oświadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Top