Mobilne Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej w woj. podlaskim

Mobilne Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej w woj. podlaskim

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z naszej pomocy gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna. Pomoc świadczona jest w Ośrodku w Suwałkach i Filiach w: Augustowie, Białymstoku, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Sejnach, Sokółce, Zambrowie.

Jednocześnie chcąc zwiększyć dostępność świadczonej pomocy, a także budować świadomość dotyczącą praw osób pokrzywdzonych przestępstwem zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Mobilnego Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej. W ramach Mobilnego Centrum oferujemy bezpłatną możliwość skorzystania na terenie gmin / powiatów, w których na stałe nie są umiejscowione nasze Filie z bezpłatnej pomocy psychologa i prawnika, który w ramach umówionego dyżuru przyjedzie do danej miejscowości.

Dlatego zachęcamy lokalne instytucje pomocowe, w tym ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy, zespoły interdyscyplinarne, biblioteki, organizacje pozarządowe itp. do zgłaszania zapotrzebowania na takie dyżury. Potrzebujemy jedynie udostępnienia nieodpłatnie pomieszczenia na takie spotkanie. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie potrzeby zorganizowania tej formy pomocy w Państwa gminie pod numerem telefonu: 87 565 02 58, kom. 883 240 678 lub używając adresu mailowego: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,

 • pomoc psychologiczną,

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,

 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

 • finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

Pomoc świadczona jest przy wsparciu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Top