MINIGRANTY DLA WOLONTARIUSZY

MINIGRANTY DLA WOLONTARIUSZY

Jesteście grupą aktywnych wolontariuszy z pasją i pomysłami??? Chcecie działać w środowisku lokalnym, ale brakuje Wam wsparcia??? Szukacie środków na realizację działania??? Mamy rozwiązanie dla Was!!!! MINI GRANTY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 🙂

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w woj. podlaskim, w ramach których sfinansuje 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie od 23.07.2021 r. do 10.08.2021 r.  prześlą na adres e-mailowy: borowa.wiola@gmail.com (z dopiskiem w tytule maila „Minigranty wolontariackie 2021”) swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej . Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie 1000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z podopiecznymi domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom … na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

Co należy zrobić?

  • WAŻNE! zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu  (dotyczy lidera grupy)
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności (załącznik nr 1)
  • zebrać zespół wolontariuszy i zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej do dn. 10.08.2021 r. drogą mailową: borowa.wiola@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Mini granty wolontariackie 2021” lub za pośrednictwem interaktywnego formularza Wniosku
  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Wioletą Borową (borowa.wiola@gmail.com), tel. 604 214 274
  • DZIAŁAĆ!!!!

Załączniki do pobrania:

KS_Regulamin_minigrantów_Pryzmat

KS_Wzór wniosku_PryzmatKS_

DO EDYCJI_Wzór wniosku_Pryzmat

interaktywny formularz wniosku : https://forms.gle/SGBXw3CQ3iswWu1W9  (po wysyłce za pomocą interaktywnego formularza, proszę przesłać informację o wysyłce na adres email:borowa.wiola@gmail.com)

Karta oceny wniosku_Pryzmat

KS_Sprawozdanie_Pryzmat

KS_Umowa na minigranty

Mini granty na realizację autorskich projektów wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności. 

 

 

Top