Lokalny konkurs „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017”

Lokalny konkurs „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017”

Zapraszamy do udziału w lokalnym konkursie „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk www.um.suwalki.pl

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze Suwałk.

Podsumowanie konkursu nastąpi dnia 5 grudnia 2017 r. podczas uroczystej Gali Wolontariatu, w trakcie których 10 laureatów otrzyma specjalne statuetki i dyplomy, wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej.

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający lub działający w Suwałkach.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu i Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Top