Lokalne spotkanie branżowe „Wolontariat w organizacjach strażniczych”

Lokalne spotkanie branżowe „Wolontariat w organizacjach strażniczych”

Spotkanie skierowane jest do liderów, kierowników, dyrektorów, zarządców organizacji, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu oraz innych osób, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji lub zajmują się wolontariatem. Zarówno do osób z doświadczeniem, jak również i tych, którzy dopiero chcą wprowadzić wolontariat w organizacji.

Data wydarzenia: 2021-05-15 (sobota),  godz. 16.15 – 19.15

Miejsce: Pustelnia Sękalik (Osmola 109, gmina Dziadkowice), subregion bielski w woj. podlaskim

Organizator: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Współorganizatorem subregionalnym jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”.

W celu zarezerwowania miejsca prosimy o kontakt telefoniczny na nr 600 881 572.

Ze względu na stan epidemii, spotkanie odbywa się niewielkiej grupie (do 9 osób), w plenerze, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja).

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja organizacji/instytucji w Systemie Obsługi Wolontariatu na www.korpussolidarnosci.gov.pl

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach, doświadczona animatorka i trenerka. Specjalizuje się w tematyce niepełnosprawności i wolontariatu integracyjnego. Od 2019 r. trenerka w Korpusie Solidarności. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy i organizacje z Subregionu Bielskiego. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”, które działa na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnościami i w tym zakresie podejmuje działania strażnicze.

Lokalne spotkanie branżowe organizowane jest w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Top