Korpus Solidarności w województwie podlaskim

Korpus Solidarności w województwie podlaskim

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach realizuje na obszarze woj. podlaskiego Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI.

Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy, który ma zachęcać i ułatwiać systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami oraz angażowanie się obywateli w wolontariat. Program jest odpowiedzią na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu.
Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Korpus Solidarności to kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.

Do wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem kierowane są:
-szkolenia podstawowe i rozwijające,
-Webinaria oraz e-learning
-szkolenia dla liderów wolontariatu, wsparcie wolontariatu szkolnego
-akcje wolontariackie, udział w konkursach, poradnictwo
-program benefitowy dla członków Korpusu Solidarności, bony edukacyjne
-program małych grantów – można zdobyć środki na realizację swoich pomysłów
-obozy wolontariackie.
Propozycja kierowana do organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych):
-szkolenia podstawowe w zakresie zarządzania wolontariatem
-szkolenia rozwijające dla koordynatorów
-staże rozwojowe dla koordynatorów, poradnictwo, debaty
-program benefitowy.
Działania kierowane do koordynatorów wolontariatu, wspierające i rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania wolontariatem:
-szkolenia podstawowe, szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności
-system pośrednictwa SOW (System Obsługi Wolontariatu), dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji
-poradnictwo, lokalne spotkania branżowe wolontariatu, konkursy, fora ogólnopolskie
-certyfikacja.
Działania kierowane do otoczenia wolontariatu:
-lokalne koalicje wolontariatu, grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu
-projekty wolontariackie Korpusu Solidarności dla lokalnych społeczności
-kampania społeczna, materiały promocyjne
-portal wiedzy, serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu.

Kto jest realizatorem Programu?
Za wdrożenie i finansowanie Programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 Partnerów z każdego województwa. W woj. podlaskim realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Program realizowany jest na terenie całego województwa do końca 2020 r.

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W WOLONTARIAT!!!
Dlaczego warto być członkiem Korpusu Solidarności (KS)?
DOCENIAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY
Jak dołączyć do KS?
Znajdź KS w swoim województwie. Na terenie województwa podlaskiego zapraszamy do Podlaskiej Sieci Wolontariatu prowadzonej przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, email: wolontariat@pryzmat.org.pl

Top