Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Suwałk do 2020 roku oraz realizacji Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach w 2014 roku

Specjalnie z myślą o organizacjach pozarządowych zorganizowane będą dwa spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Suwałk do 2020 roku oraz Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach w 2014 roku. Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Suwałk do 2020 roku odbędzie się 22 stycznia, o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, przy ulicy Noniewicza 91 w Suwałkach. Spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego w tym samym miejscu, o tej samej godzinie, 29 stycznia br.

Na spotkaniu dotyczącym Strategii Rozwoju Miasta Suwałk do 2020 roku będzie można dowiedzieć się, jakie będą kierunki rozwoju miasta i jakie działania trzeba podjąć, aby osiągnąć te cele. Prezentację poprowadzi Marcin Bonisławski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Będzie tez okazja do dyskusji. Potem organizacje będą mogły zgłaszać swoje uwagi do projektu strategii.
Na spotkaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego przedstawiona zostanie proce-dura przeprowadzenia po raz pierwszy Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach. Będzie można dowiedzieć się, jakie projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego, jak przygotować wniosek zgłoszeniowy, jak zostanie wyłoniona lista projektów do głosowania i jak wyłonione zostaną projekty do realizacji.

Spotkania są częścią projektu „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w partnerstwie z Miastem Suwałki. Projekt jest realizo-wany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europej-skiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy,

Więcej informacji dostępnych jest w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. No-niewicza 91, tel. 87/5650258 oraz pod adresem: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl w Wy-dziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, tel. 87/5628009 oraz pod adresem ksp@um.suwalki.pl

Top