Konsultacje programu „Złota Rączka dla seniora” w Suwałkach

Konsultacje programu „Złota Rączka dla seniora” w Suwałkach

W 2019 roku w Suwałkach realizowany będzie program „Złota Rączka dla seniora”. Jest ona efektem poprawki, jaka została przyjęta 25 września br. do programu współpracy Miasta i organizacji pozarządowych na 2019 rok.

Celem programu będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobistego i samodzielności osób starszych zgodnie z ich potrzebami obejmującymi poradnictwo i świadczenie pomocy w nieskomplikowanych pracach technicznych. Wsparcie ma służyć zapewnieniu nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych naprawach zwiększających poziom poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

W związku z tym Miasto Suwałki zaplanowało w budżecie na 2019 rok wsparcie na działania służące  zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

W programie współpracy ani też w innych dokumentach (m.in. ogłoszeniu na ofertę realizacji w 2019 roku zadania pod nazwą „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”) nie uregulowano wysokości przeznaczonych na realizację programu kwoty wsparcia ani też zasad, na jakich ma być on realizowany w Suwałkach.

W związku z tym, Federacja zachęca organizacje a także wszystkich zainteresowanych, do zgłaszania swych propozycji dotyczących koncepcji realizacji w naszym mieście tej nowej formy wsparcia dla osób starszych.

Swoje uwagi czy propozycje, prosimy osobiście, telefonicznie czy drogą elektroniczną pod adresem

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

lub też przyjść na spotkanie 6 grudnia na godz. 9.00 (prosimy o potwierdzenie obecności).

 

Top