Konkurs plastyczny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Konkurs plastyczny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza młodzież ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Cel konkursu

Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych oraz sposobów jej zwalczania.

Tematyka:

Praca ma w swej formie dotyczyć zjawiska szeroko rozumianej „korupcji”, zagrożeń działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania oraz etycznych standardów postępowania.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

♦ Gimnazja ♦ Szkoły ponadgimnazjalne

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pojedyncze osoby, bez względu na narodowość i obywatelstwo.

Wymagany format prac:

1. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

2. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne.

3. Preferowany format prac A4-A3 (wyjątki są dopuszczalne, jeśli wynikają z zastosowanej techniki).

4. Na odwrocie pracy należy wpisać imię i nazwisko, szkołę, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy przysyłać pocztą do 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Korupcja”

Prace można też dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje:

Biuro: ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, kom. 501 838 987

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni laureatów konkursu.

2. Jury przyzna w każdej z kategorii wiekowych 3 główne nagrody (3 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne).

3. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie się w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji odbywającego się 9 grudnia 2015 r. w ramach Festynu Antykorupcyjnego w Suwałkach.

4. Jury przysługuje prawo do interpretacji regulaminu konkursu.

Wsparcie finansowe

Projekt „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1

Top