Konkurs małych form teatralnych „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Konkurs małych form teatralnych „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza młodzież do udziału w konkursie, którego celem jest wykorzystanie formy ruchowej i wizualnej do propagowania wiedzy o zagrożeniach i wysokich kosztach społecznych korupcji  oraz metodach jej zwalczania.

 

Tematyka przedstawień:

Zagadnienia związane z promowaniem etyki życia publicznego i rozpowszechnienia informacji na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów ich zwalczania, oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych, jak również przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom ich naruszania.

Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z suwalskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne
 3. Szkoła może zgłosić nieograniczoną ilość zespołów.
 4. Jeden zespół może liczyć 2-5 osób.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Na repertuar mogą składać się skecze, kawały, scenki, krótkie inscenizacje napisane samodzielnie lub inscenizacje z
 2. Łączny czas trwania repertuaru jednego zespołu to maksymalnie 10 minut.
 3. Zgłaszany zespół musi wypełnić i dostarczyć w podanym terminie kartę zgłoszenia.
 4. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania

nagrań wyłącznie na płytach CD z dokładnym opisem.

 

Kryteria oceny:

 • Realizacja sceniczna (gra aktorska i kultura słowa: emisja głosu; intonacja; gest; ruch; mimika itp.)
 • Dobór repertuaru do możliwości wykonawców
 • Scenariusz i reżyseria
 • Celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowego terminu w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
 2. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni laureatów konkursu.
 3. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy .
 4. Jury przyzna 3 główne nagrody w każdej kategorii wiekowej (3 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne).
 5. Jury przysługuje prawo do interpretacji regulaminu konkursu.

 

Termin i miejsce:

 1. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa dnia 30 listopada 2015r.
 2. Karty zgłoszeniowe należy przysłać listem, pocztą elektroniczną, faxem lub można dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, /fax. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
 3. Prezentacja przygotowanych przedstawień nastąpi w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji odbywającego się 9 grudnia 2015 r. w ramach Festynu Antykorupcyjnego w Suwałkach.

 

Wsparcie finansowe:

Projekt „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1

 

Top