„Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” bezpłatne warsztaty

„Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” bezpłatne warsztaty

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się we wtorek 23 czerwca w godz. 8.00 – 16.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, CISów, KISów): członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania lub osób chcących założyć takie podmioty. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie zaszły w ostatnim okresie oraz tych, które są aktualnie planowane.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do ekonomii społecznej

  2. Prawne formy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

  3. Fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

  4. Spółdzielnie socjalne (założenia, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

  5. Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych

  6. Zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej

  7. Wolontariat jako wsparcie ekonomii społecznej

  8. Status Organizacji Pożytku Publicznego

  9. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych

  10. Dobre praktyki ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Wiceprzewodniczący Podlaskiej Sieci Pozarządowej, członek Podlaskiej oraz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Inicjator rozwoju ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Top