Festyn Antykorupcyjny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Festyn Antykorupcyjny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

9 grudnia 2015 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje w dniu 9 grudnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach Festyn Antykorupcyjny pt. Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”. Spotkanie jest jednym z elementów projektu pod taką nazwą, który jest realizowany przez stowarzyszenie. Celem Festynu jest upowszechnianie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych. Do udziału zostały zaproszone suwalskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji publicznych. Festyn składa się z warsztatów, prezentacji form teatralnych, biegu, quizu tematycznego oraz rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Uważamy, że taka formuła spotkania pozwoli dotrzeć do młodzieży w sposób bardziej atrakcyjny, przejawiający się z jednej strony z profesjonalną wiedzą przedstawianą w trakcie spotkań ze specjalistami, a z drugiej formą zabawy, która potrafi przekazać założenia edukacyjne.

RAMOWY PROGRAM FESTYNU

9.30 Rejestracja

10.00 – 10.20 Przywitanie, prezentacja projektu

dr Jarosław Ruszewski, Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

10.20 – 10.30 Wystąpienia zaproszonych gości

10.30 – 10.40 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

10.40 – 11.25 Warsztaty i spotkania ze specjalistami:

 • Eliza Sawko, Wioletta Kwaśniewska – Komenda Miejska Policji w Suwałkach

 • Beata Sawicka – Urząd Celny w Suwałkach

 • Anna Ruszewska – Rada Miejska w Suwałkach

 • Iwona Danilewicz – Portal Niebywałe Suwałki

 • Agnieszka Szyszko – Urząd Miejski w Suwałkach, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 • dr Jarosław Ruszewski – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

11.25 – 12.25 Konkurs małych form teatralnych

Bieg „Wygraj z korupcją”

Quiz tematyczny

12.30 Rozstrzygnięcie konkursu małych form teatralnych, biegu i quizu, wręczenie nagród
i dyplomów.
Zakończenie Festynu

SZCZEGÓŁOWY OPIS FESTYNU ANTYKORUPCYJNEGO

1. Warsztaty i spotkania ze specjalistami

W ramach Festynu zostaną przeprowadzone dla zorganizowanych grup uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych warsztaty, które będą prowadzili specjaliści i zaproszeni goście. Spotkania poświęcone będą zjawisku korupcji, jej zwalczania, sposoby reagowania, kontroli celnej i pracy dziennikarskiej, działalności samorządu terytorialnego oraz prezentacji charakteru pracy instytucji publicznych.

2. Formy aktywne

 • bieg „Wygraj z korupcją”, uczestnicy biorący udział w tej konkurencji mają za zadanie odnaleźć na mapie zaznaczone punkty, jak najszybciej przemieścić się w ich stronę, tam będą czekały konkretne zadania;

 • quiz tematyczny dla 2 grup wiekowych (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna). Konkurencja ta będzie obejmowała wiedzę dotyczącą korupcji, funkcjonowania samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji udzielających pomocy i wspomagających jej wykrywanie i zwalczanie itp.

3. Konkurs małych form teatralnych.

Głównym założeniem konkursu, jest wykorzystanie formy ruchowej i wizualnej do przedstawienia przez młodzież swym rówieśnikom i zaproszonym gościom wiedzy o zagrożeniach i wysokich kosztach społecznych korupcji oraz metodach jej zwalczania.

4. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i prezentacja nagrodzonych prac.

Organizator

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, 501 838 987, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.pl

W ramach projektu: „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” w okresie 01.06 – 31.12.2015:

 • opracowana i wydana została specjalna publikacja

 • odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe z udziałem 20 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawców i działaczy organizacji pozarządowych, które przygotowywały uczestników merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki życia publicznego z wykorzystaniem metod interaktywnych w oparciu o przygotowany skrypt.

 • nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych przeprowadzali w Placówkach po min. 2 zajęcia w oparciu o materiał przeprowadzony na warsztatach oraz wydany skrypt.

 • odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe z udziałem dla 30 młodzieżowych liderów z 15 szkół z regionu: Suwałk, Płociczna – Tartak, Kaletnika, Raczek, Słobódki, Jeleniewa, Nowinki, Augustowa, przygotowujące ich do promowania wśród społeczności szkoły wiedzy na temat korupcji, sposobów walki z tym zjawiskiem, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych.

 • w 10 szkołach w regionie zostało przeprowadzonych wiele inicjatyw młodzieżowych obejmujących kampanie informacyjne, happeningi w miejscach publicznych, konkursy plastyczne i literackie, badania sondażowe wśród uczniów, artykuły w gazetkach i radiowęzłach szkolnych, szkolne warsztaty antykorupcyjne dla młodszych uczniów, prezentacje multimedialne, plakaty antykorupcyjne, ulotki, spotkania z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe, władze samorządowe, wizyty studyjne uczniów w urzędach i instytucjach publicznych (np. na sesje Rad Gmin, rozprawy sądowe).

 • konkurs plastyczny, konkurs małych form teatralnych;

 • Festyn Antykorupcyjny w Suwałkach;

 • Odbędzie się w grudniu wizyta do Sejmu RP.

Top